image
Coban018_ OTH_ Tạo Cây rừng
image
Coban018_ OTH_ Tạo Cây rừng

                              DOWNLOAD VIDEO TUT

Dung lượng 5.2 G  -  File thực hành: Yes

Ngôn ngữ: English                      Pass: Yes

Giá: 20k

Liên hệ Facebook: https://www.facebook.com/dung.designer

Thanh toán bằng Card điện thoại gửi tin nhắn tới Sđt: 01645 909…

Read More
X
image
Coban017_ OTH_Hiệu ứng đèn nâng cao Mentalray
image
Coban017_ OTH_Hiệu ứng đèn nâng cao Mentalray

                              DOWNLOAD VIDEO TUT

Dung lượng 5.1 G  -  File thực hành: Yes

Ngôn ngữ: English                      Pass: Yes

Giá: 20k

Liên hệ Facebook: https://www.facebook.com/dung.designer

Thanh toán bằng Card điện thoại gửi tin nhắn tới Sđt: 01645 909…

Read More
X
image
Coban016_ VTC_Học Maya 2011 Vtc
image
Coban016_ VTC_Học Maya 2011 Vtc

                              DOWNLOAD VIDEO TUT

Dung lượng 1.0 G  -  File thực hành: Yes

Ngôn ngữ: English                      Pass: Yes

Giá: 20k

Liên hệ Facebook: https://www.facebook.com/dung.designer

Thanh toán bằng Card điện thoại gửi tin nhắn tới Sđt: 01645 909…

Read More
X
image
Coban015_ LYN_Điểm mới Maya 2014
image
Coban015_ LYN_Điểm mới Maya 2014

                              DOWNLOAD VIDEO TUT

Dung lượng 0.5 G  -  File thực hành: Yes

Ngôn ngữ: English                      Pass: Yes

Giá: 20k

Liên hệ Facebook: https://www.facebook.com/dung.designer

Thanh toán bằng Card điện thoại gửi tin nhắn tới Sđt: 01645 909…

Read More
X
image
Coban014_ LYN_Làm vải với Maya
image
Coban014_ LYN_Làm vải với Maya

                              DOWNLOAD VIDEO TUT

Dung lượng 0.95 G  -  File thực hành: Yes

Ngôn ngữ: English                      Pass: Yes

Giá: 20k

Liên hệ Facebook: https://www.facebook.com/dung.designer

Thanh toán bằng Card điện thoại gửi tin nhắn tới Sđt: 01645 909…

Read More
X
image
Coban013_ 2BR_Học Maya 2013
image
Coban013_ 2BR_Học Maya 2013

                              DOWNLOAD VIDEO TUT

Dung lượng 1.4 G  -  File thực hành: Yes

Ngôn ngữ: English                      Pass: Yes

Giá: 20k

Liên hệ Facebook: https://www.facebook.com/dung.designer

Thanh toán bằng Card điện thoại gửi tin nhắn tới Sđt: 01645 909…

Read More
X
image
Coban12_Học Maya 2011
image
Coban12_Học Maya 2011

                              DOWNLOAD VIDEO TUT

Dung lượng 1.9 G  -  File thực hành: Yes

Ngôn ngữ: English                      Pass: Yes

Giá: 20k

Liên hệ Facebook: https://www.facebook.com/dung.designer

Thanh toán bằng Card điện thoại gửi…

Read More
X
image
Coban11_Học cơ bản Maya
image
Coban11_Học cơ bản Maya

                              DOWNLOAD VIDEO TUT

Dung lượng 1.6 G  -  File thực hành: Yes

Ngôn ngữ: English                      Pass: Yes

Giá: 20k

Liên hệ Facebook: https://www.facebook.com/dung.designer

Thanh toán bằng Card điện thoại gửi…

Read More
X
image

Coban018_ OTH_ Tạo Cây rừng

         DEMO VIDEO TUT                     DOWNLOAD VIDEO TUT
D

Coban018_ OTH_ Tạo Cây rừng

Học cơ bản Maya
image

Coban017_ OTH_Hiệu ứng đèn nâng cao Mentalray

         DEMO VIDEO TUT                     DOWNLOAD VIDEO TUT
D

Coban017_ OTH_Hiệu ứng đèn nâng cao Mentalray

Học cơ bản Maya
image

Coban016_ VTC_Học Maya 2011 Vtc

         DEMO VIDEO TUT                     DOWNLOAD VIDEO TUT
D

Coban016_ VTC_Học Maya 2011 Vtc

Học cơ bản Maya
image

Coban015_ LYN_Điểm mới Maya 2014

         DEMO VIDEO TUT                     DOWNLOAD VIDEO TUT
D

Coban015_ LYN_Điểm mới Maya 2014

Học cơ bản Maya
image

Coban014_ LYN_Làm vải với Maya

         DEMO VIDEO TUT                     DOWNLOAD VIDEO TUT
D

Coban014_ LYN_Làm vải với Maya

Học cơ bản Maya
image

Coban013_ 2BR_Học Maya 2013

         DEMO VIDEO TUT                     DOWNLOAD VIDEO TUT
D

Coban013_ 2BR_Học Maya 2013

Học cơ bản Maya
image

Coban12_Học Maya 2011

         DEMO VIDEO TUT                     DOWNLOAD VIDEO TUT
D

Coban12_Học Maya 2011

Học cơ bản Maya
image

Coban11_Học cơ bản Maya

         DEMO VIDEO TUT                     DOWNLOAD VIDEO TUT
D

Coban11_Học cơ bản Maya

Học cơ bản Maya
Home