image
CƠ BẢN 3DSMAX + VRAY
image
CƠ BẢN 3DSMAX + VRAY

Tư liệu bài giảng này dành cho các học viên khóa học ” Cơ bản 3DsMax+Vray “. Các bạn học viên vui lòng Download tài liệu về sử dụng mọi vấn đề thắc mắc liên hệ Dungia.

 

                               DOWNLOAD VIDEO TUT

Dung lượng 20 bài  -  File thực hành: Yes

Dungia 00.Introduction

Read More

X
image
Noithat01_Creating Interior
image
Noithat01_Creating Interior

                               DOWNLOAD VIDEO TUT

Dung lượng 1.3G  -  Giá 60k

File thực hành: Yes

Read More

X
image
Ngoaithat11_Aerial Scene In Max
image
Ngoaithat11_Aerial Scene In Max

                                       DOWNLOAD VIDEO TUT

Dung lượng 1.5G  -  Giá 60k

File thực hành: Yes

Read More

X
image
TUT38_DIGITAL SITE DESIGN AND MODELING IN REVIT
image
TUT38_DIGITAL SITE DESIGN AND MODELING IN REVIT

                                    DOWNLOAD VIDEO TUT

Dung lượng 0.5G  -  Giá 30k

File thực hành: Yes

Read More

X
image

CƠ BẢN 3DSMAX + VRAY

Tư liệu bài giảng này dành cho các học viên khóa học ” Cơ

CƠ BẢN 3DSMAX + VRAY

Tư liệu học viên

Noithat01_Creating Interior

3DsMax, Dựng nội thất 3DsMax

                    ...

Home